EmployAbility Book a call

Book a Call With A Job Coach.

For General Enquiries please contact Louise Kenna on 0860354053

Our Job Coaches.

 
Department of Social Protection Logo

EmployAbility Services are funded by the Irish Government through the Department of Social Protection

Tá Seirbhísí Infhostaitheachta maoinithe ag Rialtas na hÉireann tríd an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí